Tuesday, March 24, 2009

DEFINISI


Bahasa badan merupakan komunikasi tentang perasaan, emosi, dan sikap seseorang menerusi pergerakkan badan seperti gerak isyarat, postur, ekspresi muka, cara jalan, kedudukan dan jarak. Dalam kata lain, bahasa badan adalah cara seseorang menyampaikan emosi menerusi pergerakkan badan, melalui bahasa badan, orang lain boleh tahu siapa kita, apa yang kita fikirkan dan apa yang kita rasakan kerana mereka membaca maklumat-maklumat itu lebih baik daripada kata – kata yang kita ucapkan.
Menurut kamus dari Answer.com : Bahasa badan adalah gerak isyarat, keadaan, dan air muka di mana seseorang yang menunjukkan pelbagai gerak-geri fizik, mental, atau emosi dan komunikasi bukan lisan pada orang lain.
Bahasa gerak-geri merujuk kepada apa-apa jenis gerakan menyeluruh atau postur, termasuk air muka, yang memberikan satu pesanan kepada pemerhati. Setiap sebahagian dari badan manusia, sama ada dalam keadaan bergerak atau kaku, ianya menyampaikan satu makna yang bergantung di atas keadaan fizik, sosial, dan konteks budaya bagi tindakan. Mesej mungkin dimaksudkan dengan sengaja, dapat diterjemahkan dalam beberapa jenis menerima kod — contohnya apabila satu seseorang berhenti, menggegarkan satu penumbuk, atau angguk kepala — atau mereka mungkin tindakan gerak isyarat adalah secara tidak sengaja , sebagai contoh apabila seseorang merengek atau menangis dengan kuat dalam kesakitan.

No comments:

Post a Comment